Värdeskapande för Ditt företag

 

Utgångspunkten för FQ Quality pro är vetskapen om att alla företag behöver vara bättre imorgon än vad de är idag och att hastigheten att komma dit man behöver vara har betydelse.   

Det är inget konstigt med ovanstående påstående – De produkter/ tjänster ett företag sålde för 10 år sedan har passerat sitt ”bäst-före-datum” för länge sedan och har nu anpassats till dagens högre och tuffare krav. Idag går denna utveckling dessutom ännu fortare än för 10 år sedan.

FQ Quality pro har de verktyg och metoder som behövs, för att hjälpa företag att förbättra/ optimera hela eller delar av sina ledningssystem, efter mer än 25 års erfarenhet  och uppbyggd kompetens från åtskilliga såväl stora som små företag. (Det största Volvo Lastvagnar AB och det minsta 17 anställda).

FQ Quality pro använder bilden av de 4 JAS-planen för att symbolisera 4 av de viktigaste komponenterna för de allra flesta verksamheter idag och som ledningssystemet ska klara av att hantera: Hastighet, Stabilitet, Samverkan och Riktning.

 


Hastighet – Förbättringstakten jämfört med konkurrenterna kan vara avgörande. (Lutningen av förbättringslinjen över tid är viktig (se den svarta pilen i bilden ovan).

Stabilitet – Stabila processer leder till jämnare och bättre produktkvalitet. Detta gäller inte bara produktionsprocesser, utan ett företags samtliga processer, eftersom vad som kommer ut från en process alltid går att mäta och utvärdera.

Stabilitet innebär också att genomförda förbättringar ska bibehållas och inte ”rulla tillbaka” till samma läge som innan förbättringen.

Hastighet och Stabilitet kan sammanfattas som följer. Det gäller att:

  1. ta sig till ett förbättrat läge,
  2. helst göra det snabbare än sina konkurrenter och
  3. se till att stanna i det förbättrade läget (stabil process) innan man effektivt tar sig till nästa förbättrade nivå.

Samverkan – När alla drar åt samma håll presterar vi mer.

Riktning – Vart är vi på väg? Har vi läst av/ tolkat marknaden rätt? Hur ser trenden ut för  ”vår del” av marknaden och vår typ av produkter?


 Genomförandet i uppdragen fokuserar på ”Kundens framgång” (som också är FQ Quality pro:s motto) och kännetecknas av:

  • Kostnadseffektivitet – mer för pengarna.
  • Kontinuerlig och behovsbaserad utbildning av berörd personal.
  • Effektiv implementering under hela projektet.
  • Prioritet avseende enkelhet och användarvänlighet.