3. Förbättringsprojekt

Ständiga förbättringar är centralt och avgörande för alla företags förmåga att i en föränderlig värld snabbt möta de ständigt ökade kundkraven .

Framgångsrikt förbättringsarbete är resultatorienterat och innebär t ex att frigöra dyrbar tid och minska sina kvalitetsbristkostnader. Utöver att vara en bra investering för företaget påverkar ett framgångsrikt förbättringsarbete även förbättringstakten och därmed konkurrenskraften.

Ni har uppdraget, FQ Quality pro ser till att det blir framgångsrikt genomfört, genom att utnyttja den bästa resurs Ni redan har – Era egna medarbetare.

Lägre kostnad för företaget erhålls genom ett unikt upplägg som fokuserar på:

  • Kostnadseffektivitet
  • Kontinuerlig utbildning av berörd personal
  • Effektiv implementering under hela projektet

Förbättringsprojekten kan variera i komplexitet och vi använder de vanligaste och mest effektiva förbättringsverktygen i syfte att stabilisera och förbättra vår Kunds processer och andra förbättringar relaterade till produkter eller verksamhetsledningssystem.

Förbättringsverktygen som används väljs utifrån kriteriet att effektivt lösa aktuellt problem och kan även variera beroende på om det är ett mindre förbättringsprojekt, ett Lean relaterat projekt eller ett mer djupgående Sex Sigma projekt.


Sammanställning av alla FQ Quality pro:s tjänster inom Kvalitets-, Verksamhets- och Miljöutveckling:
1. Ledningssystem.
2. Kvalitetschefsuppdrag.
3. Förbättringsprojekt (=denna beskrivning).
Projektledning och Utbildning ingår i alla uppdrag. 
Projektledning, coachning, assistans och rådgivning i samband med underhåll, förbättring, utveckling och/ eller optimering av ledningssystem.
Utbildning genomförs efter behov och kombinerar teori med praktisk nytta på aktuellt företag.
Nedanstående lista är exempel:                                                                                                                                               Målstyrning, Balanced Scorecard, Process Management, Ständiga Förbättringar, Interna kvalitets- och miljörevisioner, process- och produktrevisioner, Miljöaspektsprioritering- och värdering, Kemikaliehantering, FMEA, Konstruktionsgenomgångar, ppm-mätningar och mätdonshantering mm