2. Kvalitetschefsuppdrag

Genomförande av rena kvalitetschefsuppdrag, vilket innebär alla uppgifter hos en professionell kvalitetschef.

Detta möjliggörs genom att Lars Mellgren är professionellt utbildad som kvalitetschef på Sandholm Associates AB i Stockholm och har flera års anställning som kvalitetschef, QA Manager och kombinerad Kvalitets- och miljöchef inom flera olika branscher.

Denna tjänst passar t ex utmärkt för de företag som behöver avlasta nuvarande kvalitetschef i samband med ett speciellt projekt eller ersätta nuvarande kvalitetschef under en övergångsperiod.

Allt som en kvalitetschef normalt genomför (och lite till…) ingår, såsom:

Kvalitetsteknik.

Lönsamhet och kvalitet, Företaget och kvalitet, Utveckling inom kvalitets-och miljöområdet, Samordning av kvalitetsarbetet, Kvalitetsberedning, Statistiska metoder, Kvalitets- och miljöverktyg, Kvalitetskontroll, Mätdonshantering, Kvalitetsfordringar mm

Kvalitetsstyrning och Kvalitetssäkring när det gäller…

Produktutveckling/ konstruktion, Produkter, Inköp, Tillverkning, Kundrelationer, Tjänster och service, Kvalitetsekonomi, Informationsåterförening mm.

Kvalitetsledning, där det kan handla om…

Processledning (Process Management), Kvalitetsförbättringar, Bedömning av kvalitetsläget, Mänskliga faktorn och dess betydelse, Strategier för framgång, Företagsledningens roll, Ledarskap för kvalitet, Utveckling av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, Kvalitetsmål. Dessutom framtagning, underhåll och utveckling av kvalitets- och miljöledningssystem, Kvalitetsorganisation och Kvalitetschefens roll.


Sammanställning av alla FQ Quality pro:s tjänster inom Kvalitets-, Verksamhets- och Miljöutveckling:
1. Ledningssystem.
2. Kvalitetschefsuppdrag (=denna beskrivning).
3. Förbättringsprojekt.
Projektledning och Utbildning ingår i alla uppdrag. 
Projektledning, coachning, assistans och rådgivning i samband med underhåll, förbättring, utveckling och/ eller optimering av ledningssystem.
Utbildning genomförs efter behov och kombinerar teori med praktisk nytta på aktuellt företag.
Nedanstående lista är exempel:                                                                                                                                               Målstyrning, Balanced Scorecard, Process Management, Ständiga Förbättringar, Interna kvalitets- och miljörevisioner, process- och produktrevisioner, Miljöaspektsprioritering- och värdering, Kemikaliehantering, FMEA, Konstruktionsgenomgångar, ppm-mätningar och mätdonshantering mm