1. Ledningssystem

När det gäller ledningssystem ingår alltid projektledning med kvalitetschefskompetens och visst förbättringsarbete som en integrerad del.

Nuvarande ledningssystem ska vara i enlighet med någon eller några av de senaste standarderna enligt:

 • Kvalitetsledning – ISO 9001:2015
 • Miljöledning – ISO 14001:2015
 • Fordonsindustrins ledningsstandard IATF 16949:2016
 • Arbetsmiljöledning – ISO 45001:2018

Dessa uppdrag utgår alltid från företagets befintliga ledningssystem och innefattar allt som krävs utifrån det läge där Ni nu befinner Er.                        Ert nuvarande läge kan oftast beskrivas utifrån 3 huvudinriktningar (1, 2 och 3 nedan) som utgör utgångspunkt för uppdraget:

 1. Analys och komplettering av Ert ledningssystem, vilket utifrån Era behov t. ex. kan innefatta:
  1. GAP-analys där utgångspunkten är att hitta det som saknas inför en certifiering i enlighet med kraven i de nya ledningssystemen.
  2. Släckning av revisionsanmärkningar efter en certifierings- eller uppföljningsrevision.
  3. Kompletteringar av det som saknas.

 2. Integrering av Ert ledningssystem, vilket innebär att två eller tre separata ledningssystem slås samman till ett enhetligt ledningssystem. Möjliga alternativ:
  1. Kvalitet+Miljö+Arbetsmiljö integreras till ett enhetligt ledningssystem.
  2. Kvalitet+Miljö integreras till ett enhetligt ledningssystem.
  3. Kvalitet+Arbetsmiljö integreras till ett enhetligt ledningssystem.
  4. Miljö+Arbetsmiljö integreras till ett enhetligt ledningssystem.

 3. Förbättring/ Utveckling/ Optimering av Ert ledningssystem, där följande inriktningar i uppdraget är tänkbara:
  1. Förbättring av ledningssystemet när det gäller:
   1. beskrivningar som behöver göras om, eftersom de inte används, är svårbegripliga eller på annat sätt inte håller måttet.
   2. prestanda som behöver förbättras. Vi behöver då t. ex. titta på:
    1. måluppfyllnad.
    2. avvikelsehantering.
    3. processer och processkartläggning.
    4. etc
  2. Utveckling av ledningssystemet när det gäller:
   1. delar där företaget måste bli bättre, t. ex. ur konkurrenssynpunkt.
   2. sådana delar som är av speciell betydelse för den bransch där företaget verkar.
   3. etc

  3. Optimering av ledningssystemet, där mer avancerade metoder/ mätningar kan behövas. Orsakerna kan vara flera t.ex att:
   1. sträva efter att bli marknadsledande.
   2. göra delar av ledningssystemet bransch-/ marknadsledande.
   3. förbättra konkurrensläget eller lämna konkurrenterna efter sig.

Sammanställning av alla FQ Quality pro:s tjänster inom Kvalitets-, Verksamhets- och Miljöutveckling:
1. Ledningssystem (=denna beskrivning).
2. Kvalitetschefsuppdrag.
3. Förbättringsprojekt.
Projektledning och Utbildning ingår i alla uppdrag. 
Projektledning, coachning, assistans och rådgivning i samband med underhåll, förbättring, utveckling och/ eller optimering av ledningssystem.
Utbildning genomförs efter behov och kombinerar teori med praktisk nytta på aktuellt företag.
Nedanstående lista är exempel:                                                                                                                                               Målstyrning, Balanced Scorecard, Process Management, Ständiga Förbättringar, Interna kvalitets- och miljörevisioner, process- och produktrevisioner, Miljöaspektsprioritering- och värdering, Kemikaliehantering, FMEA, Konstruktionsgenomgångar, ppm-mätningar och mätdonshantering mm