Tjänsterna/ Uppdragen

genomför följande uppdrag inom Kvalitets-, Verksamhets- och Miljöutveckling:

1. Ledningssystem.

2. Kvalitetschefsuppdrag.

3. Förbättringsprojekt.

Projektledning och Utbildning ingår i alla uppdrag.         


Utbildning genomförs efter behov och kombinerar teori med praktisk nytta på aktuellt företag.

Nedanstående lista är bara exempel på metodanvändning där även viss utbildning kan ges:   Process Management, Ständiga Förbättringar, Interna systemrevisioner avseende kvalitet och miljö (även Cert. Internrevisor enl. IATF 16949:2016), process- och produktrevisioner, Miljöaspektsprioritering- och värdering, Målstyrning och s.k. Balanced Scorecard, Kemikaliehantering, FMEA, Konstruktionsgenomgångar, ppm-mätningar och mätdonshantering mm.

Lars Mellgren är även Black Belt utbildad som medger mer avancerad metodanvändning och analyshantering vid behov.

Beskrivning av uppdragen 1-3 finns på underliggande ”rullgardin” under ”Tjänsterna/ Uppdragen” i menyn.