Kompetens

 

har mer än 25 års erfarenhet när det gäller uppbyggnad av effektiva, användarvänliga och värdeskapande ledningssystem.

Här nedan finns en kort sammanfattning avseende den kompetens Lars Mellgren byggt upp sedan mer än 25 års tjänst för svenska industriföretag. Från slutet av 1990-talet har en mycket stor erfarenhet avseende framtagning av värdeskapande ledningssystem inom flera branscher och inneburit åtskilliga uppdrag från såväl stora som små företag.

Denna erfarenhet och omfattande kompetens används för att vara en viktig del i kundernas framgång som också blivit FQ Quality pro:s signum: Fokus på Kundens framgång.

Ett övergripande mål för FQ Quality pro är att vara med att stärka konkurrenskraften på företag etablerade på den svenska marknaden.


Yrkesroller.

 • Kvalitetschef och QA Manager (10 år)
 • Projektledning (>5 år – rollen har oftast ingått i uppdragen)
 • Black Belt sedan 2014
 • Miljöchef/ Miljöansvarig (parallellt med kvalitetschefsuppdrag)
 • Kvalitetsingenjör (3 år från Volvo Bussar )
 • Konsult/ Coach (Ledningssystem och Verksamhetsutveckling) (ca 10 år)
 • Konstruktion & Utveckling (11 år)
 • Produktion/ montering (>3 år)

Branscher.

Fordonsindustrin (t ex 17 år inom Volvokoncernen) och dess leverantörer, teknikföretag och mekanisk industri, offshore och textil (begränsad).


Expertis.

Professionellt utbildad kvalitetschef (Sandholm Associates AB 1997) och därefter mångårig anställning som kvalitetschef inom flera olika branscher.

Black Belt utbildad, för att kunna ge även mer avancerad assistans när det gäller metoder och analyser avseende sex sigma projekt.

Certifierad Intern Kvalitetsrevisor IATF 16949:2016.


Exempel på kompetenser som ger mervärde för Kunden:

Kvalitetsledning, kvalitetsteknik, kvalitetsrevision, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, verksamhetsutveckling, målsättning, konstruktionsteknik, konstruktion, fordonsteknik, miljöansvar, miljöledning, miljörevision, säkerhet, naturvetenskap, arbetsmiljö.


Internutbildningar (genomförs vid behov).

Processkartläggning och processutveckling, FMEA, Balanced scorecard, konstruktionsgenomgångar, intern kvalitets- och miljörevision samt de flesta kvalitetsverktygen och några miljöverktyg.


Styrkor.

Positiv, ärlig och uppriktig, social och utåtriktad, lojal, lugn och stresstålig, modig, strukturerad, fattar nödvändiga beslut, flexibel, anpassningsbar till nya och förändrade situationer, målinriktad, kostnadsmedveten, drivande, ansvarstagande, hanterar flera uppgifter parallellt, fungerar utmärkt såväl som lagspelare som självständigt, sammanhållande. Utöver detta kan nämnas:

 • Projektledning.
 • van att kommunicera med personal såväl på ledningsnivå som på fabriksgolvet.
 • van att genomföra internutbildningar inom området kvalitet och miljö.
 • bra på att hitta även potentiella problem innan de blir verkliga problem och är van att arbeta med orsaks- och åtgärdssamband.
 • förstår vikten av att lyssna på andra och att ta tillvara på den professionalism som redan finns på ett företag, vilket är viktigt för att hitta de bästa lösningarna.
 • fattar de nödvändiga beslut som åligger mig (oftast i samråd företagets egen befintliga kompetens) och som krävs för uppgiften.
 • prioriterar etiska och moraliska värden.
/ Lars Mellgren
FQ Quality pro
Kvalitetscoach/ Rådgivare
Kvalitets-/ verksamhets- och miljöutveckling