Tänkvärt

FQ. Quality pro tycker om utmanande uppdrag där det gäller att hitta lösningar baserade på fakta istället för tyckande. Vi gör det i samarbete med den professionalism som finns inom Ert eget företag.
Utmanande:
Gör idag vad Du inte vågar så slipper Du åldras och fundera på vad som hade hänt om Du hade vågat.
Fakta istället för tyckande:
Det kan vara farligt att göra som den vältalige men oinvigde vill, olämpligt att okritiskt följa den idérike, men alltid rätt att ta fram och lyssna till fakta där den går att finna.
Problemlösning:
Problem är till för att lösas. Det är bara mer eller mindre svårt att hitta den bästa lösningen.
Lösningen ligger inte alltid i det till synes uppenbara, men finns aldrig långt bort och går alltid att spåra.