Historik

– Lars Mellgren var i mitten av 1990-talet ansvarig för framtagningen av kvalitetsledningssystemet på konstruktionsavdelningen (F&U) för Volvo Bussar AB och därmed en av förgrundsfigurerna på Volvo Bussar AB vid framtagningen av Volvokoncernens första kompletta kvalitetsledningssystem (ISO 9001), där ett Volvoföretags samtliga funktioner/avdelningar certifierades samtidigt och i sin helhet.
– Lars startade sedan Faqtor Q 1997 efter 17 års anställning inom Volvokoncernen (produktion, konstruktion och kvalitet). Under åren fram till 2000 var Faqtor Q bl a med att assistera flera företag (främst leverantörer till fordonsindustrin) till egna kvalitets- och miljöledningssystem.
– År 2000 antog Lars utmaningen att som anställd vara Kvalitetschef och Miljöansvarig för en av fordonsindustrins leverantörer, Stjernfjädrar AB (numera Starsprings) som år 2006 även fick mottaga Volvokoncernens utmärkelse som bästa leverantör. En utmärkelse som företaget även erhöll 2014 i stenhård konkurrens med 2700 andra leverantörer av serieartiklar worldwide, vilket visar på att företaget har hållt mycket hög kvalitet även fortsättningsvis.
– Under 2007 var Lars projektledare för ett företag som flyttade delar av sin verksamhet till Bulgarien. Projektet (Bulgariendelen som Lars ansvarade för) hade som krav att leverera samma kvalitet från Bulgarien som från Sverige. Projektet genomfördes på 9 månader och godkändes av Autoliv.
– 2008 – 2011 var Lars QA Manager för Floatel International vid framtagning av bostadsplattformar för offshoreindustrin. Världens modernaste bostadsplattform (Floatel Superior) godkändes av Petroleumtillsynet Norway (Stavanger) i december 2010 för operation på norsk sockel.
I september 2012 startades FQ Quality pro, för att vara med att ”stärka konkurrenskraften på företag etablerade på den svenska marknaden” (som också är företagets affärsidé).
Besök min profil på LinkedInVisa Lars Mellgrens profil
– Genom FQ Quality pro, erbjuder Lars sin kompetens från mer än 30 år inom svenskt näringsliv och ledande arbetsuppgifter från flera framgångsrika projekt.