Förbättring/ Optimering av befintliga Ledningssystem

FÖRETAGET ÄR VILANDE SEDAN 2020-06-05
FQ Quality pro skapar mervärde för Kunden genom att samarbeta vid förbättring/ optimering av Kundens nuvarande ledningssystem tillsammans med företagets egen motiverade personal och proaktiva företagsledning.

Ett ledningssystem ska, för att vara effektivt, skapa värde för företaget genom att ge förutsättningar för en verksamhetsutveckling som leder till minimering av kostnader orsakade av kvalitetsbrister och optimering av intäkter som en följd av hög produktkvalitet och Kundnöjdhet. (Gapet mellan Intäkter och Kostnader behöver hamna på en nivå som inkluderar goda investeringar i verksamheten och ökad trygghet för de anställda).

Givetvis är det också viktigt för alla verksamheter att ha goda etiska och moraliska värderingar som sätter människan i centrum och värnar om miljön.

Ert nuvarande Ledningssystem ska vara i enlighet med nedanstående internationellt vedertagna standarder (en eller flera av nedanstående):                        ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / IATF 16949:2016 / ISO 45001:2018.

Besök min profil på LinkedInVisa Lars Mellgrens profil

Kompetens och dokumenterad erfarenhet:                                                      Kvalitetschef/ Certifierad internrevisor IATF 16949:2016/ Projektledare/ Black Belt/ Miljöchef.

Utbildning och övrigt:                                                                                                                +Utbildning ingår i uppdraget.                                                                                                              +Lars Mellgren har mer än 25 års erfarenhet av ledningssystem och verksamhets-utveckling och startade karriären inom fordonsindustrin och dess leverantörer.                                                                                                                                +Fokus på Kundens framgång innebär Fokus på det som är viktigt för Ert företag (såsom förutsättningar, Era Kunder, Er personal och Ert företags tradition).

För kompletterande upplysningar angående FQ Quality pro:s tjänster, se ”Tjänsterna/ uppdragen” i menyn och underliggande droplist.